slider

Marketinq Sammiti 2018

Marketinq Sammiti 2018

Qlobal Marketinq ilə Lokal Marketinqi sintez edib Qlokal Effekt yaratmaq! Strateji Yol Xəritəsinin əsas cizgilərinə uyğun olaraq Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan arasında marketinq, biznes əlaqələrinin sağlam və dərin araşdırılaraq daha rəqabət qabiliyyətli markaların yaradılması,

«Made in Azerbaijan» brendinin formalaşdırılması imkanlarının müzakirəsi.

Təşkilat komitəsi

Əsrə bərabər gündə marketinq sammiti 2018

3

Ölkədən

7

Spiker

4

Fərqli aspektlə

Bakı Biznes
Mərkəzi

22 Dekabr

Bakı, Azərbaycan